4ArtAlways


Stichting


4ArtAlways wil het gedachtegoed van de oprichter: ‘de kracht van de mythe is levend’ behouden en heeft als missie kunst en cultuurbehoud en uitdraging hiervan te bewerkstelligen en te stimuleren bij (jong) volwassenen. Door middel van het organiseren van kunst/culturele activiteiten voor deze doelgroep wil 4ArtAlways verbinding en samenwerking van kunst en culturele initiatieven organiseren en stimuleren.

Jan Nelissen, (∗1943 – † 2015),   bekend als JANNEL