APOLLO FONDS

24 jun 2020

Werving voor de afstudeerders 2020

OPROEP

Lieve geïnteresseerde,
Beste bezoeker,

Laat onze afstudeerders niet tussen wal en schip raken!

Het zal je maar gebeuren: je staat als afstuderende acteur, performer, regisseur of vormgever helemaal strak en klaar om de beroepspraktijk te bestormen en dan is er plots een lock down die zijn weerga en weerslag niet kent:
Producties massaal on hold gezet, contracten bevroren of verscheurd, theaters maanden hermetisch gesloten. Wat een armzalige toestand.

Gelukkig komt er na maanden weer een heel klein beetje beweging in het podiumkunsten werkveld, maar de schade en achterstanden zijn enorm opgelopen. Het zal nog een hele tijd duren voordat het nieuwe normaal een ook maar een klein beetje normaal zal voelen. En onze afstudeerders lopen daardoor een reële kans tussen wal en schip te raken.

Om deze voor hen onvoorziene extra hindernis enigszins af te vlakken wil het Apollofonds heel graag een financieel helpend handje toesteken om hun eigen projecten op te starten en nader onder de aandacht van stakeholders en/of publiek te kunnen brengen.

Maar het Apollofonds kan dat nooit zonder uw financiële bijdrage.

Het bezoek aan deze voorstelling was voor u gratis maar toont u alstublieft uw waardering voor deze nieuwe generatie podiumkunstenaars door ruimhartig te doneren aan het Apollofonds.

U kunt uw bijdrage overmaken op banknr. NL44 INGB 0007 8172 34, Stg. MCEM, t.a.v. Apollo Fonds

Informatie over MCEM en het Apollo Fonds

Alvast heel veel dank,
(namens de makers)

Directies van Toneelacademie Maastricht en Limburg Park Theaters