Hustinx prijzen voor starters 2018

31 dec 2019

Stimuleringsprijs startende kunstenaars door Edmond Hustinx stichting uitgereikt op vrijdag 21 december 2018 tijdens Winternights Festival.

De stichting Edmond Hustinx reikt dit jaar voor de tweede keer de Stimuleringprijs uit aan startende kunstenaars om hun project, idee of event te ondersteunen. Ieder jaar komen maximaal drie beginnende kunstenaars in aanmerking voor een bedrag van euro 2.500. Tijdens Winternights Festival worden de prijzen aan de gehonoreerden van 2018 uitgereikt.

De stichting wil jong talent een extra financieel zetje geven omdat kunst in de vrije markt immers niet altijd kan overleven. Voor starters in de kunstenaarswereld is het vaak extra moeilijk een creatief idee te realiseren. Financiën om zich te ontwikkelen, zich te onderscheiden en ervaring op te doen ontbreken nog. Het perspectief van de kunst en dat van het leven vallen niet altijd samen. Maar de drang om de sterke kanten van het aanwezige talent te laten zien en daarvoor draagkracht te verwerven is er wel.

Criteria
De stimulans staat open voor kunstenaars in alle disciplines van de kunsten. Een afgeronde opleiding in een kunstdiscipline wordt niet gevraagd: iedereen onder de 30 jaar en een band met Maastricht en een idee of plan kon zich aanmelden maar moet wel de noodzaak voelen om het idee of plan ook daadwerkelijk uit te voeren. Startende kunstenaars die werkzaam zijn in Maastricht werden door Stichting Mastering Cultural Entrepreneurship Maastricht (MCEM) geworven. De winnende kunstenaars worden een jaar lang door MCEM begeleidt om hun project/ idee te realiseren en/of verder vorm te geven. Het bestuur van de Edmond Hustinx stichting beoordeelde de ingestuurde presentaties.

Lene ter Haar, voorzitter van de Edmond Hustinx Stichting, leest het juryrapport voor en maakt de winnaars bekend.
Na uitvoerige consultatie van de aanvragen zijn de drie stimulansprijzen voor 2018 toegekend aan:
• Joost Corvers (architectuur, binnenhuisarchitectuur, details),
• Celine Daemen (film, theater, Opera van de vallende mens)
• Roshanak Morrowatian (dans, onderzoek naar beleefdheid en etiquette).

Lene ter Haar, voorzitter van de Edmond Hustinx Stichting, leest het juryrapport voor en maakt de winnaars bekend.

Na uitvoerige consultatie van de aanvragen zijn de drie stimulansprijzen voor 2018 toegekend aan:

·         Joost Corvers (architectuur, binnenhuisarchitectuur, details),

·         Celine Daemen (film, theater, Opera van de vallende mens)

·         Roshanak Morrowatian (dans, onderzoek naar beleefdheid en etiquette).