The Very Fairy

26 jan 2016

De opera THE FAIRY QUEEN van H. Purcell, een opera gebaseerd op de Midsummer night's dream van W. Shakespeare, wordt opgevoerd door studenten van het conservatorium en Toneelacademie Maastricht.

De kunstopleidingen in Maastricht delen de grote wens om hun professionaliteit en kwaliteit op het gebied van muziek en toneel meer en meer buiten de beschermde muren van de opleidingen uit te oefenen en te schenken aan de stad en zijn bewoners.

De afgelopen twee jaar heeft de Toneelacademie respectievelijk de voorstellingen AVONDROOD van het Werktheater en DE KERSENTUIN van A. Tsjechov naar 6 verschillende verzorgingshuizen gebracht. Het bleek een enorm succes. Zowel de bewoners, als het personeel, als de media reageerden zeer positief. Voor alle partijen was het weer eens een keer iets anders en wanneer de bewoners en de jonge studenten met elkaar in gesprek gingen in periode vooraf de voorstelling, leverde dat voor beide partijen bijzondere momenten op.  Dit jaar breiden we het project uit door een samenwerkingsverband aan te gaan met de studenten van het conservatorium Maastricht.

 

We zouden dit succesconcept natuurlijk eindeloos kunnen herhalen. Maar dat doen we niet. Momenteel worden de verzorgingshuizen namelijk voor een groot gedeelte bewoond door ouderen met zware dementie. Onze studenten zijn niet opgeleid om met deze ziekte en doelgroep om te gaan en tevens is teksttoneel geen kunstvorm waarmee we deze mensen een optimaal plezier doen. Dit jaar hebben we een ander streven. We gaan de (aandachts)wijken, de prachtwijken,  in en zo mensen die om financiële redenen of omdat ze er nooit mee in aanraking zijn gekomen, alsnog deze kunstvorm aanbieden.

Buurtbewoners worden net als voorgaande jaren zeer actief uitgenodigd om de voorstelling bij te wonen. Een ontmoeting laten plaatsvinden tussen wijkbewoners en mensen uit andere delen van de stad. Ongedwongen met elkaar in gesprek komen en zodoende elkaars leefwereld iets beter te leren kennen.

Voorstelling

Dit jaar is het onze wens de opera THE FAIRY QUEEN van H. Purcell (een opera gebaseerd op de Midsummer night’s dream van W. Shakespeare) te brengen. Het gaat hier om 5 studenten klassieke zang van het conservatorium, 5 acteurs studenten van de toneelacademie en professionele muzikale begeleiding van buiten de opleiding.

Dit alles staat onder leiding van theaterregisseur Aram Adriaanse (http://www.fondspodiumkunsten.nl/nl/organisatie/adviseurs_meerjarige_subsidie/aram_adriaanse_/) en de sopraan Claren McFadden (https://nl.wikipedia.org/wiki/Claron_McFadden).